| |     ћирилица | english  
Naslovna
Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Liban o ukidanju viza za nosioce diplomatskih, specijalnih i službenih pasoša

Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Liban o ukidanju viza za nosioce diplomatskih, specijalnih i službenih pasoša, koji je potpisan u Bejrutu, 22. jula 2015. godine, stupio je na snagu 28. maja 2016. godine.

Na osnovu ovog sporazuma, državljani Republike Srbije, nosioci diplomatskih i službenih pasoša i državljani Republike Liban, nosioci diplomatskih, specijalnih i službenih pasoša, mogu da ulaze, tranzitiraju i borave na teritoriji druge države bez vize do 90 dana.


Verzija za štampu
Konzularne usluge
ODLUKA ISLAMSKE REPUBLIKE IRAN O UKIDANjU VIZA ZA DRŽAVLjANE REPUBLIKE SRBIJE, NOSIOCE OBIČNIH PASOŠA
Odluka o ukidanju viza za državljane R. Peru, nosioce običnih pasoša
CENOVNIK KONZULARNIH USLUGA MINISTARSTVA SPOLjNIH POSLOVA I DIPLOMATSKO-KONZULARNIH PREDSTAVNIŠTAVA U INOSTRANSTVU
Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Republike Kine o međusobnom ukidanju viza za nosioce običnih pasoša
Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Liban o ukidanju viza za nosioce diplomatskih, specijalnih i službenih pasoša
Vojna obaveza gradjana koji borave u inostranstvu, obaveštenje
Konzularna nadležnost
Putne isprave
URAĐENE biometrijske putne isprave
Ulazak u Srbiju - vize
Carina
Državljanstvo
Statusna pitanja
Overa dokumenata
Vojna obaveza
Druge konzularne usluge
Putovanja građana Srbije u inostranstvo
Cenovnik konzularnih usluga
Formulari